Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Види медичних виробництві профілактичних оглядів на


Друга група медичних оглядів (так званих «профілактичних») передбачена ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ (далі — Закон № 1645), згідно з якою працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, зобов’язані проходити профілактичні медичні огляди з метою уникнення поширення інфекційних хвороб. Види медоглядів: попередній та періодичний. Розрізняють наступні види медичних оглядів: — попередній (під час прийняття на роботу); — періодичні (протягом трудової діяльності працівника, не рідше 1 разу на 2 роки); — позачергові (за ініціативою працівника або роботодавця). Кодекс законів про працю України. Закон України "Про охорону праці". Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 "Про обов'язковий профілактичний огляд і порядок його проведення". Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121 "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі". Профілактичні медичні огляди – перспектива Здоров’Я Працюючих.

Вступ. Для забезпечення гідних умов праці керівники підприємств, установ, закладів, організацій повинні виконувати законодавчі вимоги та забезпечувати охорону праці своїх працівників. Але при проведенні даних видів оглядів лікарі стикаються з деякими проблемами, наприклад недостовірні дані, надані роботодавцями, у вигляді списку працівників підприємств.

Тому за уточненими списками санітарно-епідеміологічною станцією у місті Кіровограді зареєстровано всього 9679 осіб, які працюють в небезпечних умовах або зі шкідливими факторами, скільки ж реально працівників відчувають на собі негативний вплив виробничих факторів невідомо. Види лікувально-профілактичної допомоги населенню. Швидка допомога. Сімейна медицина та її значення в системі медичної допомоги. 2. Медичний огляд на підприємстві. Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб. Періодичність проведення залежить від умов праці та факторів виробництва. 3. Особи до 21 року проходять обстеження щорічно. перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам; Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок. Перший віце-прем'єр-міністр України. Ю. ЄХАНУРОВ. Медичний огляд працівників ➤ Хто має проходити при прийнятті на роботу? ➤ Види медичного огляду працівників. ➤ Порядок проведення медичних оглядів працівників 2019. Працівники, для яких є обов’язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди, мають надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а працівники, для яких обов’язкові попередній та періодичні психіатричні огляди, — довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Передбачено три види обов’язкових медичних оглядів: попередній; періодичний; позачерговий. Цим же наказом затверджені Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (далі ― Правила № 280). Попередній та періодичний медогляди мають проходити працівники професій із Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою КМУ від 23.05.Медичні огляди поділяються на попередні (до прийняття на роботу) та періодичні. За їх організацію, своєчасність їх проходження працівниками, допуск працівників до роботи без наявності необхідного медичного висновку відповідальність несе роботодавець. В обох зазначених вище випадках роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення медоглядів за свій рахунок (оплатити послуги медзакладів)1, а також дотримуватися норм КЗпП. Періодичність проведення обов'язкових медичних оглядів, а також перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень затверджено наказом МОЗ № 280. Попередні медичні огляди при влаштуванні на роботу прово- дяться з метою визначення фізичної та психофізіологічної придат- ності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціаль- ністю, посадою, запобігання захворюванням і нещасним випадкам, виявлення захворювань, зокрема інфекційних, які становлять загро- зу зараження працівників або продукції, що випускається, допуску до роботи осіб віком до 21 року.

Мета періодичних медичних оглядів — забезпе- чення динамічного нагляду за станом здоров'я працівників, вияв- лення. Зокрема виходить, що два види медичних оглядів повинні проходити всі працівники віком до 21 року, які потрапили до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. N 559. Подвійний огляд мають проходити слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях в закладах громадського харчування та торгівлі, водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту). Необхідність проведення попереднього медичного огляду під час прийняття на роботу працівників окремих категорій та подальших оглядів у процесі роботи передбачена трудовим законодавством. Сьогодні розповімо, в яких випадках слід проводити медогляди, висвітлимо порядок проведення, а також відображення в обліку понесених витрат. Медичний огляд — комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку. Обов'язковим медичним оглядам, які мають на меті дати всебічну оцінку стану здоров'я обстежених осіб, підлягають діти, підлітки, ветерани війни і праці, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деякі інші категорії населення. Крім того, періодично обстежують працівників певних професій, осіб, що перебувають під впливом так званих факторів. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі - Порядок), розроблений на виконання статті 17 Закону України «Про охорону праці», визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами. розробки лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; проведення відповідних оздоровчих заходів. Дії територіального органу Держпраці, пов’язані з проведенням медоглядів на під наглядових підприємствах Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою: визначення стану здоров'я працівника і реєст рації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше під час роботи на попередніх. виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь). Періодичні медичні огляди проводяться з метою: с. Зокрема до виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам відносяться: харчова та переробна промисловість; підприємства громадського харчування; ринки; навчальні заклади, крім вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації; лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати); оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням; пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки; перукарні, косметичні та масажні. Перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р.№246. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам та порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р.

№ 559 із змінами та доповненнями. Медичний огляд - одна з форм лікувально-профілактичної допомоги, що полягає в активному обстеженні з метою визначення стану здоров'я та раннього виявлення захворювань. Розрізняють попередні, періодичні і цільові медичні огляди. Попередні медичні огляди проводять при вступі на роботу і на навчання. При вступі на роботу метою медичних оглядів є визначення відповідності стану здоров'я вимогам професії і виявлення захворювань, які в умовах роботи з професійними шкідливостями можуть загострюватися або сприяти розвитку професійного захворювання. Існує список захворювань, що є протипоказанн. Лікувально-профілактичні заходи: - надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві; - контроль за здоров'ям працюючих протягом їхньої трудової діяльності; - лікувально-профілактичне харчування працівників, які працюють на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці; - проведення медичних оглядів працівників (попередніх та періодичних); - дотримання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів; - відшкодування потерпілому працівнику витрат на лікування, протезування, придбання транспортних засобів та інші види медичної допомоги. Наукові заходи: - прогноз.


види медичних профілактичних оглядів на виробництві

Тема закрыта
 види медичних профілактичних оглядів на виробництві
vetalisimus
Сообщение 11.04.2021, 08:43
Сообщение #1


медичних
*

Группа: види Друзья
Сообщений: 230
Регистрация: на 29.05.2015
Пользователь №: 24319
Спасибо сказали: 32 раз(а)

Репутация:   4  види медичних профілактичних оглядів на виробництві
Admin
Сообщение 11.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 10
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), Jimmy002 (17.02.2021, 10:57), madchild (17.02.2021, 10:57), sadet0606 (17.02.2021, 10:57), Yngwie (17.02.2021, 10:57), профілактичних (17.02.2021, 10:57), Peter_real_man (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), technik4 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), Samalina145 (17.02.2021, 10:57), PARIS_SHAADI (17.02.2021, 10:57), Brunoandrade1978 (17.02.2021, 10:57), Alfia (17.02.2021, 10:57), GracefulBeautyJuliya (17.02.2021, 10:57), AnFlyak (17.02.2021, 10:57), Kingz1980 (17.02.2021, 10:57), Moto (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 11.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Друзья
Сообщений: 230
Регистрация: 29.05.2015
Пользователь №: 24319
Спасибо види сказали: 32 раз(а)

Репутация:   4  

Admin
Сообщение 11.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
38080Elena (17.02.2021, 10:57), aaron33156 (17.02.2021, 10:57), Ramzel (17.02.2021, 10:57), Exciting_Zoya (17.02.2021, 10:57), NiceDanishGuy (17.02.2021, 10:57), Windcatcher (17.02.2021, 10:57), josross (17.02.2021, 10:57), tomfrost (17.02.2021, 10:57), Guglio (17.02.2021, 10:57), pedro3695 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение11.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Друзья
Сообщений: 230
Регистрация: 29.05.2015
Пользователь №: 24319
Спасибо сказали: 32 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 11.04.2021, 10:57) *joey18
Сообщение11.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  random06
Сообщение11.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: виробництві оглядів
Тема закрыта


RSS | http://sniyaspl.blogspot.com/2021/04/blog-post_64.html http://bingosplish.blogspot.com/2021/03/blog-post_360.html http://bingosplish.blogspot.com/2021/03/2_38.html http://sniyaspl.blogspot.com/2021/04/blog-post_890.html http://bingosplish.blogspot.com/2021/03/blog-post_527.html http://bingosplish.blogspot.com/2021/03/3_22.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.